Тест за приложимост на Импулсната терапия според Вашите симптоми
----
Поведен-
ческа промяна
>
Сърдечно-
съдови
>
Храносмила-
телна система
>
Имунитет
>
Мускулно скелетна система
>
Нервна система
>
Кожа, коса, нокти
>
Гинеколо-
гични
>
Прием на медикаменти
next back
Общи симптоми
Отметнете какви симптоми сте наблюдавали последните месеци!

%

Кръвообращение и сърдечно-съдови
Отметнете нарушенията, които сте установили от изследвания или наблюдения !
Храносмилателна система
Отметнете симптомите, които сте установили!
Имунитет
Отметнете симптомите, които сте наблюдавали !
Мускулно скелетна система
Отметнете симптомите, които сте наблюдавали последните месеци!
Нервна система
Кожа, коса, нокти
Отметнете какви симптоми сте наблюдавали напоследък!
Гинекологични
Отметнете какви симптоми сте наблюдавали напоследък!
Прием на медикаменти
Отметнете лекарствата, които пиете !