Ролята на биотоковете за нормалната функция на различните органи и системи

Лечение с Импулсната терапия

Кабинета, където
се провежда лечението

Лечение с Импулсната терапия
 

Лечение чрез Импулсна терапия

Електричеството е навсякъде, дори в човешкото тяло. Нашите клетки са специализирани да провеждат електрически токове. Електричеството е необходимо, за да може нервната система да изпраща сигнали в цялото тяло и до мозъка, което прави възможно ние да се движим, мислим и чувстваме. Как клетките генерират и контролират електрическите токове? Елементите в телата ни, като натрий, калий, калций и магнезий, имат специфичен електрически заряд. Почти всички наши клетки могат да използват тези заредени елементи, наречени йони, за генериране на електричество. Съдържанието на клетката е защитено от външната среда чрез клетъчна мембрана. Тази клетъчна мембрана е изградена от липиди, които създават бариера, която само някои химични елементи във вид на йони, могат да преминат, за да достигнат вътрешността на клетката. Клетъчната мембрана не само функционира като бариера за молекулите, но също така действа като начин клетката да генерира електрически сигнали. Клетките, които не са активни в процеса на делене са отрицателно заредени отвътре, докато външната среда е по-положително заредена. Това се дължи на лек дисбаланс между положителни и отрицателни йони вътре и извън клетката. Клетките могат да постигнат това разделяне на заряда, като позволяват на заредените йони да текат навътре и навън през мембраната. Потокът от заряди през клетъчната мембрана е това, което генерира електрически токове. Клетките контролират потока на специфично заредени елементи през мембраната с протеини, които са разположени на клетъчната повърхност и създават отвор за преминаване на определени йони. Тези протеини се наричат ​​йонни канали. Когато една клетка се стимулира, тя позволява на положителните заряди да влязат в клетката през отворени йонни канали. Тогава вътрешността на клетката става по-положително заредена, което предизвиква допълнителни електрически токове, които могат да се превърнат в електрически импулси, наречени потенциали на действие. Нашите тела използват определени модели на потенциали за действие за иницииране на правилните движения, мисли и поведение. Нарушаването на електрическия ток може да доведе до заболяване. Например, за да може сърцето да изпомпва, клетките трябва да генерират електрически сигнали, които позволяват на сърдечния мускул да се съкрати (свие) в точното време. Лекарите могат дори да наблюдават тези електрически импулси в сърцето с помощта на апарати - електрокардиографи, а изследването се нарича електрокардиограма или ЕКГ. Несинхронизирани и в неправилен ритъм електрически токове може да попречи на сърдечните мускули да се свиват правилно, което води до сърдечен удар. Това е само един пример, показващ важната роля на електричеството за здравето.
Импулсната терапия е уникален метод, непознат в медицинската теория и практика не само в България, но и по света. С прилагането му се лекуват много заболявания на иначе нелечими болести от почти всички области на медицината. Причината за това е важността на щитовидната жлеза и другите жлези с вътрешна секреция.


www.thyroid-bg.net®
All Rights Reserved.

Лечение с Импулсната терапия

Импулсната терапия
е иновативен метод

Лечение с Импулсната терапия