Thyroid gland and cardiovascular disease

За контакти с нас

Целта на този сайт не е да обучава медицински специалисти, а да информира обикновенния пациент и да го запознае с една различна възможност за лечение на изброените заболявания, за които традиционната медицина предлага неефективно, а в някои случаи увреждащо здравето лечение. Причината за това е, че се лекуват симптомите, а не се атакува причината. Резултата е некачествен живот, ангащиращ голяма част от времето за поддържане жизнените функции на организма (прием на лекарства, прегледи, хоспитализации). Пациента влиза в една спирала на постепенно влошаване на здравето и в крайна сметка съкратен живот, по-кратък отколкото генетично му е отреден. Този сайт има не само информационна цел, но ви дава съвет за решение на медицинските проблеми изложени накратко. За всякаква допълнителна информация касаеща конкретния ви проблем можете да пишете на адрес - to28ny@yahoo.com , или да се обадите на някой от телефоните: (02) 896 12 11 или мобилен: 359 0887 457008 - д-р A.Николов, както и на тел. 0889 347496 - д-р К.Атанасов
Преди да се обадите е желателно да прочетете информацията в менюто - "Често задавани въпроси".Copyright © 2001-2022 thyroid-bg.net®
All Rights Reserved.