Ролята на биотоковете за нормалната функция на различните органи и системи

 

Лечение чрез Импулсна терапия

За първи път биомедицински изследвания доказаха възможността чрез корекция на биоелектрически сигнали да се лекуват сърдечно-съдови, ендокринни и неврологични заболявания. Разработеният метод за лечение на щитовидната жлеза и свързаните с нея сърдечно-съдови заболявания е непознат в медицинската теория и практика. Научната обосновка на метода е свързан с области от електрониката и физиката. Използват се елегантно рефлексогенни механизми, които са известни в медицината. Болката се трансформира в биоелектрически сигнал и така създадените импулси с точната честота (генерирани от тъкан наситена на рецептори свързани с троичния нерв) по неврогенните пътища на вегетативната нервна система достига до главния мозък и най-вече "черноработника" - хипоталамуса. Това е така нар. "прав пиезоелектричен ефект" използван във физиката (механичното въздействие води до създаване на електрически сигнал). Задействат се над 60 мозъчни ядра, които отговарят за различни функции в човешкия организъм. Големите неудачи на съвременната медицина са до голяма степен резултат на прекалената диференциация на отделните системи в човешкото тяло. Всяка от тях се разглежда сама за себе си като се лекуват симптомите, а не причините. Изцяло се неглежира биоелектрическата част - биополетата, които формират опознавателните сигнали, биологичните сигнали към различните органи и системи. Може да се каже, че тази част се използва само за диагностична цел заради електронната апаратура. Днес не може да се направи диференциална диагноза без апаратура като ЕКГ, ултразвуково изследване, скенер или ядрено-магнитен резонанс и много други. Методът "Импулсна терапия" доказа изключителната роля на биологичните сигнали. Нарушаването на синхронизацията или на някои от параметрите на тези сигнали води до най-разпространените и нелечими заболявания - сърдечно-съдови, неврологични, ендокринни, онкологични. Поради това, че мозъка получава погрешна информация чрез т.нар. обратна отрицателна връзка и неговата реакция като координатор на всички биологични процеси също е неадекватна и започва да се натрупва патология в един или друг орган или цяла система.

Copyright© 2001-2019 thyroid-bg.com
All Rights Reserved.