Untitled Page
 

Кабинет за лечение на ендокринни и сърдечно-съдови заболявания - София

Имунна защита и щитовидна жлеза

Една от характерните особености на биологичния стрес е промяна функцията на щитовидната жлеза, което обикновенно е свързано с атрофия или хипертрофията й. Ролята на щитовидната жлеза се оказа най-недооценената през ХХ век. Тя е първата, която откликва на стрес - шок, травми, заболяване, депресия, гняв, страх. Поради това щитовидната жлеза се оказва ключов орган, управляваща имунитета на човешкия организъм срещу всякакви инфекции, бактерии и дори рак. Ако тази жлеза е отстранена, цялата имунна система губи своята дееспособност, ако не се приемат синтетични хормони като заместители на естествените. Синтетичните обаче не се приемат добре от организма. Имат и странични ефекти. Щитовидната жлеза активизира особенни лимфоцити, така наречените Т-клетки или макрофаги, които разпознават раковите клетки, вируси, бактерии и други "интервенти". Хормоните на щитовидната жлеза попадат в лимфния поток и достигат и до "най-затънтените" кътчета на организма. Щитовидната жлеза изпълнявайки главната функция по имунологическия надзор се явява основния разпределител на живителната и регенерираща енергия на организма. Тя направлява и регулира потока електромагнитна енергия по целия организъм извършвайки мигновенни корекции в отговор на настъпилите изменения на физиологично и емоционално ниво за възстановяване на баланса. Щитовидната жлеза представлява своеобразен източник на жизнена сила и енергия. Тиреоидните хормони стимулират червения костен мозък, което подобрява синтеза и узряването на червените и бели кръвни телца. Имунната система е една от най-сложно устроените и все още има неизяснени процеси от нейното действие. За това до голяма степен допринася и неглежирането на ролята на биологичните сигнали. Статистиката от лечението с Импулсната терапия показва изключително ефикасна стимулация на имунната система. Наблюденията обхващат най-вече пациентки след операции от карциноми на млечната жлеза.

Copyright© 2001-2019 thyroid-bg.com®
All Rights Reserved.