Депресия

Лечение чрез Импулсна терапия

Ниските нива на серотонин е причината за леките до тежки депресии, които могат да доведат до симптоми като: безпокойство, апатия, страх, безполезност, умора. Най-точното доказателство за връзката между серотонин и депресия е намалената концентрация на серотонин в гръбначномозъчната течност и ликвора на главния мозък. Антидепресантите, които най-често се дават за лечение на пациенти с депресия имат сериозни странични ефекти и в повечето случаи нямат нужния ефект за повишаване нивото на серотонин. Проучванията показват, че нивото на серотонина се покачват при засилена физическа активност. Това показва, че за правилния синтез на серотонин в организма много важна е обмяната, кръвообръщението и най-вече нормалните биологични сигнали, които не могат да се игнорират. Намаляването на Омега-3 мастни киселини води до по-ниски нива на серотонин в мозъка, което предизвиква засилване на депресията. Някои проучвания свързват депресията с повишения риск от сърдечносъдови заболявания. Всъщност тя се явява съпътстващо заболяване. Основната причина за появата им е една и съща и най-вече стресовите ситуации. Друга причина е интоксикацията на организма с тежки метали, най-вече олово. Оловото запушва пресинаптичните мембрани на невроните, по които текат електрическите сигнали, което се отразява на бързината на мисълта и реакциите.
Откъде идва оздравителния ефект на Импулсната терапия. Подобряването на метаболизма, а с него и кръвоснабдяването нормализира правилния синтез на серотонин. Много важно е в организма да постъпват нужните количества микроелементи - минерали, аминокиселини, витамини. Лечението е бавно, защото трябва да се изчистят и пресинаптичните мембрани от тежките метали, което не става бързо.

Copyright © 2001-2023 thyroid-bg.net®
All Rights Reserved.